* Dátum narodenia


Kontaktovať* Chcem svoje údaje


  zákazník
  zamestnanec
  dodávateľ

Prosím, nahrajte kópiu preukazu totožnosti, pasu alebo vodičského preukazu pre vašu jednoznačnú identifikáciu. Vyššie uvedené informácie sa uložia. Kópia nahraného preukazu totožnosti, pasu alebo vodičského preukazu bude po vašej identifikácii vymazaná.
Maximálna veľkosť: 10MB Formát súboru: JPG, PDF, PNG

Zadaním môjho identifikačného čísla dokladu a odovzdaním identifikačného dokumentu potvrdzujem správnosť vyššie uvedených informácií. Po spracovaní mojej žiadosti sa identifikačné číslo a kópia identifikačného dokumentu vymažú.