Hľadáme ľudí s ambíciami

Sme inovatívna, dynamická spoločnosť a hľadáme ľudí, ktorí sú pripravení urobiť vždy aj niečo navyše. Ponúkame im možnosť podieľať sa na úspešnom rozvoji našej spoločnosti. Pre takýchto ľudí sme otvorení, načúvame im a vychádzame v ústrety, radi pre nich aj my urobíme aj niečo navyše.

Máme neustály záujem o rozvoj všetkých našich zamestnancov, či už je to v odborných znalostiach alebo obchodných zručnostiach, či v ďalšom odbornom a osobnom raste. Veľmi dobre si uvedomujeme, že naši zamestnanci sú jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré vedú k spokojnosti zákazníka a tým nám pomáhajú dosahovať úspešných výsledkov.

Preto aj do rozvoja a vzdelávania zamestnancov, ale aj do vyhľadávania talentov venujeme nemalé prostriedky. Odmenou je nám potom iniciatíva a nadšenie našich ľudí.