Impresum

Všetky správy, grafika a dizajn internetových stránok spoločnosti KIKA Nábytok s.r.o. slúži výhradne pre informáciu našich zákazníkov. Prevádzkovateľ venuje maximálnu pozornosť tomu, aby internetové stránky obsahovali aktuálne a presné údaje, nemôže ale úplne vylúčiť, že sa tu nevyskytnú chyby alebo neaktuálne informácie. V prípade pochybností si, prosím, overte informácie na našej zákazníckej linke alebo priamo v ktoromkoľvek obchodnom dome KIKA.

Vzhľadom na technické vlastnosti a fungovanie internetu môže dôjsť k poškodeniu alebo k zmene informácií uvedených na internetových stránkach, a to nezávisle od vôle spoločnosti KIKA Nábytok s.r.o. V takom prípade KIKA Nábytok s.r.o. nezodpovedá za informácie, ktoré sa užívateľovi internetových stránok mylne zobrazia. Tlačové chyby sú vyhradené.

Držiteľom autorských práv k celému obsahu internetových stránok www.kika.sk je spoločnosť KIKA Nábytok s.r.o., ak nie je uvedené inak.

Všetky údaje sú pod ochranou zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Obchodné vedenie

Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. Galvaniho ul. 11 Nákupná zóna AVION 82104 Bratislava Tel.: +421 2 206 50-211 info@kika.sk DIČ: 2021829260, IČDPH: SK2021829260 IČO: 35 883 103

Bankové spojenie:

IBAN: SK62 1100 0000 0026 2817 8110, SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. sro, vl. č. 31448/B

Ochrana spotrebiteľov: zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Živnostenské predpisy: zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Orgán kontroly pre oblasť predaja a elektronického obchodu: Slovenská obchodná inšpekcia Spoločníci spoločnosti: MEG Möbelhandels GmbH a KIKA Möbelhandelsgesellschaft m.b.H.

Štatutárny orgán: Dirk Schreiber, Jakub Střeštík

Predmet podnikania (popis hlavnej činnosti): špecializovaný obchod s bytovým zariadením, obchod s textilom

Právna norma: spoločnosť s ručením obmedzeným

So všeobecnými dotazmi sa obráťte na našu zákaznícku linku +421 2 20 839 000 alebo na jednotlivé obchodné domy.

Otázky na našich dodávateľov smerujte na nákupné oddelenie: Tel: + 420 241 049 133.